Regulamin Akcji #ZwinnyRzeszów

 

Organizator

Organizatorem akcji  #ZwinnyRzeszów (dalej Akcja),  jest właściciel marki "Electricall - lekkie pojazdy elektryczne" - firma DIGIT-AL Sp. z o.o., 35-103 Rzeszów, Hanasiewicza 19, NIP 8133826714, kontakt: 518 981 004, rzeszow@electricall.pl, www.electricall.pl  

Cel

Celem Akcji jest edukacja i popularyzacja ekologicznych, bezemisyjnych środków transportu indywidualnego, które w istotny sposób redukują problemy wynikające z nadmiernego użytkowania prywatnych samochodów spalinowych w mieście (problem korków i smogu)

Działania

 1. Edukacja - publikacja treści ukazujących korzyści wynikające z zamiany samochodu na lekki, ekologiczny środek transportu miejskiego oraz zachęcających do wypróbowania takich alternatywnych metod podróżowania.   
 2. Bezpłatne udostępnienie zainteresowanym mieszkańcom Rzeszowa wybranej ekologicznej alternatywy samochodu spalinowego tj. elektrycznej hulajnogi lub elektrycznego skutera (docelowo również elektrycznego roweru) w zamian za aktywne wsparcie w propagowaniu idei Akcji.

Okres bezpłatnego udostępnienia sprzętu

uzależniony jest od stopnia zaangażowania uczestnika we współtworzenie i promowanie Akcji i wynosi odpowiednio:

1 DZIEŃ (24h)
Wymagane zaangażowanie uczestnika:

 • Zgłoszenie  udziału w akcji poprzez wypełnienie ankiety zawierającej kilka  pytań dotyczących osobistych preferencji transportowych. 
 • Udostępnienie w dowolnej formie informacji o udziale w Akcji - np. poprzez  opublikowanie w mediach społecznościowych posta zawierającego:
  #ZwinnyRzeszów https://www.facebook.com/electricallpl

3 DNI
Wymagane zaangażowanie jak wyżej, plus:

7 DNI 
Wymagane zaangażowanie jak wyżej, plus:

 • Opublikowania w mediach społecznościowych materiału video, relacji online lub fotorelacji z tekstowym opisem swoich wrażeń i wniosków wynikających z testowania udostępnionego środka transportu - jakakolwiek forma relacji zostanie przyjęta opublikowany post powinien zawierać:
  #ZwinnyRzeszów https://www.facebook.com/electricallpl

W każdym przypadku mile widziane będzie również przekazanie w serwisie Google Maps opinii o salonie Electricall, który bezpłatnie udostępnił sprzęt:
Electricall Millenium Hall
Electricall Galeria Trend
 

Pozostałe zasady

 1. Uczestnikami Akcji mogą być tylko pełnoletni mieszkańcy miasta Rzeszowa.
 2. Sprzęt jest nieodpłatnie udostępniany uczestnikowi domyślnie na 1 DZIEŃ (24h) przy czym istnieje możliwość automatycznego przedłużenia okresu bezpłatnego udostępnienia do 3 DNI i 7 DNI po wykonaniu działań opisanych powyżej - wystarczy wysłać wiadomość potwierdzającą ten fakt do strony facebook.com/electricallpl lub na adres rzeszow@electricall.pl. W przypadku przedłużenia okresu wypożyczenia poza przysługujący bezpłatny okres uczestnik pokryje koszty za przekroczony czas według standardowego cennika wypożyczalni Electricall.     
 3. W przypadku chęci wypożyczenia skutera elektrycznego uczestnik musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem który chce wypożyczyć.
 4. W okresie wypożyczenia uczestnik ponosi odpowiedzialność za utratę sprzętu lub szkody wyrządzone w sprzęcie wskutek niewłaściwego użytkowania czy też braku należytej opieki nad powierzonym sprzętem. 
 5. Możliwości udostępniania ograniczone są liczbą dostępnego sprzętu u Organizatora - w przypadku zainteresowania przekraczającego aktualną dostępność zgłoszenia będą kolejkowane i obsługiwane według kolejności zgłoszeń, a uczestnicy będą informowani przez Organizatora o możliwym najbliższym terminie udostępnienia sprzętu.
 6. Uczestnik akcji może skorzystać tylko jeden raz z możliwości bezpłatnego udostępnienia sprzętu.  
 7. Czas trwania Akcji przewidziany jest od 20 maja 2021 do 31 lipca 2021.
przelewy24