Procedura reklamacyjna

Wszystkie towary dostępne w sklepie są fabrycznie nowe i sprawdzone. Pochodzą z oficjalnej Polskiej dystrybucji.  Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta. Electricall zobowiązuje się do dostarczenia klientowi produktów bez wad.

Reklamację można złożyć w dowolnej formie, np. mailem lub pocztą. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecamy załączenie zdjęć obrazujących stwierdzoną wadę fizyczną, aczkolwiek nie jest to konieczne. Do przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego należy podać numer zamówienia lub numer dokumentu sprzedaży oraz przesłać uzupełniony formularz reklamacyjny [pobierz formularz reklamacyjny].

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu kilku dni a odpowiedź na zgłoszoną reklamację przesyłana jest w formie pisemnej z informacją w jaki sposób zostanie ona załatwiona i w jakim terminie. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  • skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  • złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Do pobrania: